Website onder SSL


Vanaf heden is NL.EU.ORG onder SSL/HTTPS benaderbaar. Met behulp van het Letsencrypt project hebben we gratis certificaten beschikbaar om dit snel en eenvoudig mogelijk te maken.

Toegang tot de website die niet via https verloopt zal hier alsnog naar doorgestuurd worden.

Om e.e.a. enigzins zichtbaar te maken is het officiele adres nu https://nl.eu.org, maar het is natuurlijk ook direct te zien aan het slotje in de adres balk.

Toegang is hiermee een stuk veiliger geworden en kan er niet meer meegekeken worden "op" het internet.
 
hostmaster @ nl.eu.org