Wij behouden ons het recht voor om domeinregistraties zonder opgaaf van reden te weigeren of op te heffen